thành mấy ngày cơ quan mang răng

thành mấy ngày cơ quan mang tiếp tục thay đổi hình thể ,thành niên là và thân răng vì điều này diễn ra trong những khoảnh dọc theo trục của thần ren lưới tế bào sau cho tiêu biến .Trước hết ở mặt ngoài và mặt trong sau đó là ở mặt gần sau được nhổ đi sau vài tuần và răng trong được nhỏ sau cùng ,trong giai đoạn hình thành Trung mụn cơ quan anh vẫn có một lưới tế bào sau rộng ,và lớn về khối lượng sự nuôi dưỡng cơ quan mang nói chung và mô ,men lớp trong được cung cấp bởi hai nguồn các mạch máu của ngu cấp máu cho các tế bào biểu mô màng lớp trong và đám rối mạch quanh bao .Dan tui vậy sau khi tự tạo nghề và tạo mang bắt đầu sử cấp máu, bị giảm sút do các mạch máu không còn tiếp cận với cơ quan ban do đó có nhu cầu .Tăng nuôi dưỡng nhu cầu này được đáp ứng bằng sự sụt giảm lưới tế bào sau vốn một phần cũng bị thay thế dần ,bởi các lớp men và ngà làm khối tế bào sau bị giảm kích thước rõ rệt tế bào biểu mô men lớp trồng và nguyên bào. Men trở nên gần hơn với các mạch máu nuôi dưỡng ở vùng biểu mô men lớp ngoài lớp ngoài cho đến trước lúc này. Các nguyên bào men sử dụng dự trữ cho đậu tương và một số chất dinh dưỡng trong thành phần ngoại bào cụ lưới tế bào, sau phía trên các trung tâm hình thành men và ngà biểu mon men ở nước ngoài có rút tới gần ,lớp trung gian thay đổi hình thể mạnh mẽ và này của cơ quan .Men mất đầu tại bờ cắn và các định muối tiến triển về phía cô đang theo mức độ của quá trình tạo và mặt xa men và ngà được tạo tầng lớp các pha theo trình tự của sự hình thành.

nguồn: nha khoa răng

comments